Eko-przedszkolaki
W dniu 16.03.2015 r. grupa czterolatków oraz cztero-pięciolatków, wybrała się na wycieczkę autokarem do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Marszowie. Celem wycieczki było edukowanie dzieci, kształtowanie postaw proekologicznych oraz propagowanie zasad ochrony środowiska. Tematem nie wizyty w zakładzie, było pokazanie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bardzo zaciekawił naszych podopiecznych. Dzieci poznały obowiązujące kolory pojemników do segregacji oraz odpady, które należy do nich wyrzucać. Wszyscy z chęcią uczestniczyli w audycji, z zaciekawieniem zadawali pytania i sami udzielali ciekawych odpowiedzi na zadawane im pytania. W drugiej części programu dzieci miały możliwość zwiedzić Zakład Zagospodarowania Odpadów, do którego trafiają różne odpady z gospodarstw domowych . Przedszkolaki zobaczyły co dzieje się z odpadami w momencie, gdy trafiają na składowisko. Wielkie stosy śmieci wzbudziły ich zainteresowanie.