Jak co roku w maju w naszym przedszkolu odbyło się Żonkilowo- Optymistyczne spotkanie. Promowane było wsparcie i uświadomienie najmłodszym jak ważną rolę w  naszym mieście  pełni   Żarskie Hospicjum im. Świętego Brata Alberta, które wspomaga nieuleczalnie chorych. Obchodziliśmy  także Ogólnopolskie Święto Optymizmu, które pomaga wychować dzieci w światle optymizmu i szacunku do drugiego człowieka. W tym dniu na placu przedszkolnym Pani dyrektor przedszkola   Jolanta Baworowska  przywitała wszystkich zebranych,  którzy odśpiewali Hymn Optymisty i recytowali wspólnie wiersz pt.,, Optymista” . Następnie  odbyła  się uroczysta prezentacje wszystkich  optymistycznych grup, . Były tańce, piosenki i recytacje ,zawody sportowe, malowanie farbami o tematyce optymistycznej i żonkilowej,  zumba i mikrofon dla wszystkich. Każda z grup ubrana była w odpowiednim kolorze tęczy, promując optymistyczne przedszkole. Mamy nadzieję, że nasze dzieci wyrosną na  prawdziwych optymistów.