Kolejny raz przystąpiliśmy do  akcji charytatywnej  pt. „Pola Nadziei”, organizowanej przez Żarskie Hospicjum im. Świętego Brata Alberta, akcji  promującej  idee opieki hospicyjnej oraz postawy wolontariackiej. W każdej grupie przedszkolnej zbierane były pieniądze do specjalnych puszek z logo hospicjum. Uzbieraliśmy w tym roku kwotę 360 zł, za którą zakupiliśmy 250 cebulek  żonkili. Pięciolatki    pod opieką Pań uroczyście posadziły cebulki w naszym ogrodzie. Wiosną zakwitną żonkilowe Pola Nadziei, będzie to symbol naszego wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Żonkilowa cebulka to symbol , zasadzona jesienią obumiera, aby wiosną rozkwitnąć jako piękny kwiat i dawać nadzieję na lepszy świat .                                                                                                                                                               Napisała: Beata Szumańska