22 listopada w Urzędzie Miasta Żary, odbyło się coroczne spotkanie z pracownikami PCK oddział w Żarach. Dostojnych gości przywitała Pani Burmistrz Danuta Madej, życzyła im zdrowia, wytrwałości oraz zrozumienia dla ich ciężkiej pracy.  Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności. Jesteśmy dumni że możemy współpracować z tą organizacją. Ogromne podziękowania za owocną współpracę naszego przedszkola  z Żarskim PCK otrzymała Pani dyrektor Jolanta Baworowska, złożyła też życzenia pracownikom i zapowiedziała jako niespodziankę występ dzieci z grupy 5 latków.  Dzieci przygotowały   krótkie przedstawienie do wiersza Jan Brzechwy pt. „Rozrzutny Wróbel” w wykonaniu: Feliksa, Emilii, Dominika, Łukasza i  Alicji.,  oraz wiersz pt. „Pomagamy” w wykonaniu: Laury, Oliwi, Nikoli, Adama. Przedszkolaki otrzymały dyplom  z podziękowaniami od dyrektora żarskiego PCK  Pani Jadwigi Szkopińskiej, a od Pani burmistrz słodkie witaminki  i maskotki Żarusia.                                               

                                                                                     Napisała: Beata Szumańska