W miesiącu grudniu nasze przedszkole przystąpił do profilaktycznego programu

                           „Zdrowy Styl Życia dla Przedszkolaka ”

    Główne cele to:

- profilaktyka zdrowego odżywiania,

- wzbogacanie wiedzy o zdrowiu i stosowanie profilaktyki zdrowotnej

- eliminacja słodyczy

- stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz poszanowania zdrowia własnego i innych.

We wszystkich grupach przeprowadzone zostaną zajęcia, które będą zachęcały dzieci do zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy lub eliminowaniu ich spożywania. Zachęcamy do organizowania urodzin w zdrowym stylu- dużo owoców, mało słodyczy, zero tortów i ciast z kremami. Najważniejsze jest dla nas zdrowie naszych dzieci ale to od nas dorosłych uczą się właściwych nawyków żywieniowych.                                                                            Napisała: Beata Szumańska