Żary 12.03.2020r.

 

UWAGA RODZICE!

 

    Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  w Żarach  informuje:

·         od 16 do 25 marca br. żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe zarówno publiczne, jak                      i niepubliczne zostaną zamknięte. (od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy);

·         jeśli mają Państwo  dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         przekażcie  Państwo ,osobom  które będą opiekować się Waszymi  dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegajcie  w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie ;

·         śledźcie  na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

·         Nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną , ( o terminie dostarczenia wniosków w wersji papierowej powiadomimy po ustawowej przerwie).

 

Jolanta Baworowska

dyrektor przedszkola