KOMUNIKAT

W związku z  wcześniejszym komunikatem o zamknięciu przedszkoli i szkół do 25 marca br.  w celu zatrzymania szerzenia się koronowirusa, informujemy:

·         Nadpłaty z tytułu wyżywienia lub pobytu dziecka w przedszkolu publicznym będą pobierane na poczet kolejnego miesiąca.

·         Szkoły, przedszkola w w/w terminie nie będą dostępne dla rodziców i uczniów.

·         Rekrutacja do miejskich przedszkoli odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną. Wydruki  i pozostałe oświadczenia będą przyjmowane w przedszkolach w późniejszym terminie, o czym Państwa powiadomimy w odpowiednim czasie na stronie szkoły i www.zary.pl. Termin składania wniosków (na razie tylko drogą elektroniczną) nie ulega zmianie, tj. do 26 marca. Nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

·         Dzisiaj, tj. 12 marca upływa termin składania wniosków do szkół podstawowych. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane tylko na stronie lub facebooku danej szkoły. Proszę nie gromadzić się przed szkołami. Natomiast o terminie potwierdzania przez rodziców woli przyjęcia do szkoły powiadomimy Państwa w odpowiednim czasie na stronie szkoły i www.zary.pl.

 

Ogromny i gorący apel do wszystkich: to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Niech zatem rozsądek idzie ze zdrowiem. To jest czas kwarantanny społeczeństwa.

Apelujemy, aby dzieci i młodzież pozostały w domach, nie gromadziły się w miejscach publicznych. Jednocześnie informujemy, że służby porządkowe będą spisywały dzieci i młodzież gromadzącą się w miejscach publicznych.