Załącznik nr 1  do procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

 Oświadczam, że moje dziecko .................................................................. jest zdrowe oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu Covid-19.

Oświadczam również, że znana mi jest treść procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również klauzuli informacyjnej dotyczącej  przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem  z usług Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.  

 

Numer telefonu w razie konieczności szybkiego kontaktu:

 

………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                    

 

 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2  do procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Oświadczam, że moje dziecko ...................................................................................... jest uprawnione do skorzystania w pierwszej kolejności z możliwości uczęszczania do przedszkola w okresie od 11 maja 2020r. przewidziane dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. lub jeśli dziecko nie ma możliwości mieć zapewnionej opieki w domu, ze względu na brak możliwości   pogodzenia pracy z opieką w domu.

 W razie konieczności okażę zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie przez pracodawcę spełniającego powyższe kryteria. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………..

 

Załącznik nr 3  do procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka ………………………………………………………………     w związku z pobytem w przedszkolu w okresie reżimu sanitarnego. Zgodę wyrażam wypełni dobrowolnie.  Wiem, że mogę wycofać ją w każdym czasie , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres naszej placówki.  Można też taki  wniosek o wycofanie zgody zgłosić pisemnie w siedzibie placówki.

Oświadczam również, że znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej  przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem  z usług Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym. 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekun prawnego……………………………………….……….………………